Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MR i RW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 885) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY - Informacja dla rolników wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

Dokumenty do pobrania:
DOCXWniosek o ubój na użytek własny we własnym gospodarstwie.docx
PDFWniosek o ubój na użytek własny we własnym gospodarstwie.pdf

Wersja XML