Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2019

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf

Wersja XML